SONNTAG 
08.03.2020  
14:00 – 18:00

MARCHÉ DU LIVRE POUR ENFANTS
Ein Nachmittag voller Überraschungen und schönen Geschichten  ...

SONNTAG 
08.03.2020  
16:00

D'BREMER STADTSMUSIKANTEN
Eng musikalesch Rees duerch d’Mäerchen vun de Gebridder Grimm ...

MONTAG 
09.03.2020  
09:00

D'BREMER STADTSMUSIKANTEN
Eng musikalesch Rees duerch d’Mäerchen vun de Gebridder Grimm ...

MONTAG 
09.03.2020  
10:30

D'BREMER STADTSMUSIKANTEN
Eng musikalesch Rees duerch d’Mäerchen vun de Gebridder Grimm ...